Kvinna och man som ler

Att köpa bostadsrätt

Att köpa sin bostad i nyproduktion är en process som löper över en längre tid, ibland flera år. Det är därför viktigt att hela processen är förutsägbar och enkel att förstå oavsett när i byggnationen man köper sin bostad.

Intresseanmälan på nätet

Före säljstart har Järntorget ofta arbetat med projektet i många år. Under den tiden finns möjlighet att lämna en intresseanmälan på Järntorgets hemsida för projektet. När du lämnat en intresseanmälan får du sedan löpande information om projektets utveckling och riskerar inte att missa säljstarten. Det kostar ingenting att stå i vårt intresseregister.

Säljstart

Visningen/säljstarten sker oftast hos den ansvarige mäklarens kontor. Vid säljstarten finns prislistor, planlösningar, tekniska beskrivningar och bostadsfakta med mera framtagna i tryckt form. På Järntorgets hemsida framgår normalt dessa uppgifter en tid före visningen.

Viktigt att notera är att Järntorget inte tillämpar något kösystem utan principen ”först till kvarn” på visningsdagen gäller. Undantagsvis kan det också finnas speciella skäl som gör att någon eller några har haft möjlighet att reservera en bostad före den första visningen.

Det är bra att komma väl förberedd till säljstarten då det ofta är stort intresse och många som vill reservera en bostad.

Reservation

När du bestämt dig för en ledig bostad så reserverar du den hos den ansvarige mäklaren. En reservation innebär inga förpliktelser utan ger dig en möjlighet att i en vecka fundera på om du vill boka bostaden.

Bokning

Om du väljer att fortsatt vara intresserad av bostaden betalar du in en bokningsavgift om 25 000 kr. Ett bokningsavtal är inte bindande vare sig för Järntorget eller kunden men visar att båda parter vill genomföra affären. Om en kund vill avsluta bokningen återbetalas hela bokningsavgiften förutom 7 000 kr som Järntorget behåller för sina administrationskostnader. Om Järntorget säger upp bokningsavtalet eller om Järntorget vill genomföra förändringar i projektet som kraftigt påverkar kunden så återbetalas hela beloppet om 25 000 kr.

Förhandsavtal

Vanligtvis någon gång under byggnationen så tecknas ett förhandsavtal, som är ett bindande avtal, mellan bostadsrättsföreningen och kunden. Avtalet som baseras på en kostnadskalkyl kan tecknas efter att bostadsrättsföreningen har fått Bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott. I samband med tecknandet av förhandsavtal betalas en förskottsavgift vanligtvis på 100 000 kr. Bokningsavgiften räknas av från detta belopp vilket innebär att ytterligare 75 000 kr skall betalas.

Trygghetspaket

Järntorget erbjuder ersättning för dubbla boendekostnader till kunder som efter tillträdet har problem med att sälja den tidigare bostaden. Ersättning kan utgå med maximalt 10.000 kr i månaden i upp till sex månader.

Vi erbjuder även möjligheten att flytta fram tillträdet till din nya bostad i upp till tre månader om du inte fått din nuvarande bostad såld.

Läs mer om vårt trygghetspaket under kategorin trygghetspaket.

 

Inredningsval

Bostaden är utrustad med en grundstandard som är noga utvald av inredningsspecialister för att passa huset och bostaden. Men att själv få utforma sin inredning är ofta ett mycket viktigt skäl för att köpa en ny bostad. På Järntorget ger vi därför, i de flesta projekten, stora möjligheter till dig som kund att individuellt påverka inredningen men det förutsätter givetvis att du är med tidigt i processen. Inredningsvalet resulterar i ett separat avtal mellan Järntorget och dig som kund. I samband med tecknandet av avtalet betalas 25% av det totala beloppet. Resterande belopp betalas i samband med inflyttning men observera att avtalet är bindande även vid eventuella sena avhopp. Läs mer under inredningsval på respektive projekt.

Slutbesiktning

Cirka en månad före inflyttning sker en slutbesiktning av bostaden där du som bostadskund är inbjuden att delta. Besiktningen genomförs av en opartisk besiktningsman som är gemensamt utsedd av Järntorget och bostadsrättsföreningen. Besiktningens syfte är att kontrollera att bostaden är utförd i enlighet med gällande normer och bestämmelser och att arbetet är tillfredställande utfört. Före besiktningen kommer du kallas till en tillvalssyn där du tillsammans med inredaren för projektet kontrollerar att de tillval som du beställt faktiskt finns i bostaden. Detta görs för att säkerställa att bostaden skall vara som du beställt den vid inflyttningen.

Efterbesiktning

Någon vecka före inflyttning genomför besiktningsmannen en efterbesiktning för att kontrollera att samtliga punkter vid slutbesiktningen är avhjälpta.

Slutlikvid och inflyttning

Senast i samband med inflyttningen (tillträdet) skall slutlikviden betalas för bostaden samt de avtalade inredningsvalen. Nycklar överlämnas och skötselinstruktioner för bostaden erhålls. Järntorget har personal på plats som visar hur sophantering, parkering, förråd, cykelrum med mera fungerar. Glöm inte att ta med kvitto eller annan verifikation på slutbetalning. I större projekt samordnas också inflyttningarna så att inte alla står i kö till hissen samtidigt.

Bostadsrättsföreningens styrelse

Under byggnationen och det första verksamhetsåret sitter en interimsstyrelse som ansvarig för bostadsrättsföreningen. En majoritet av styrelseledamöterna är externa professionella ledamöter som har stor erfarenhet av nyproduktion. Järntorget deltar med en ledamot i styrelsen för att bistå med kunskap om projektet och hantera administration.

När de boende tillträtt sina bostäder väljs dess representanter in i styrelsen på följande stämma. Beroende av när inflyttningarna skett under året så kliver interimsstyrelsen av vid första eller andra stämman. Därefter sköter de boende helt själva sin förening men kan givetvis fråga Järntorget om hjälp vid behov.

Garantibesiktning

Cirka två år efter inflyttning sker en garantibesiktning av bostäderna och de gemensamma utrymmena. Fel och brister som uppstått under garantitiden skall därefter avhjälpas på Järntorgets bekostnad. Totala garantitiden för entreprenaden är fem år.

Byggarbetsplatsbesök

Att få besöka sin framtida bostad i byggskedet är ofta mycket uppskattat. Vi försöker därför under byggnationen ge kunderna en gemensam möjlighet att besöka projektet. I samband med dessa visningar har vi personal på plats som kan svara på dina frågor. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att besöka byggarbetsplatsen på egen hand.

Upplåtelseavtal

I god tid före inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. Handpenningen för bostaden motsvaras av beloppet du betalat in vid tecknandet av förhandsavtalet vilket innebär att inga ytterligare pengar skall betalas. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos bolagsverket och intygsgivare har granskat planen. Innan föreningen skriver under avtalet skall den pröva om du kan godtas som medlem i föreningen.

Definitivt besked om tillträde

Under början av byggtiden ger Järntorget ett preliminärt inflyttningsdatum. I takt med att byggnationen pågår kan datumet bestämmas allt mer bestämt. Senast tre månader före inflyttningen skickar Järntorget ut en bekräftelse på definitivt tillträdesdatum.