Garantier

Vår historia, vår starka ekonomi och vår kunskap gör att vi vågar erbjuda ett omfattande program av garantier, försäkringar och trygghetspaket som alla syftar till att göra kundens affär så trygg som möjligt. Jämför oss gärna med våra konkurrenter.

Entreprenadförsäkring

Under byggtiden omfattas byggnationen av Järntorgets entreprenadförsäkring. Projekten startas av Järntorget i egen regi och ingen genomföranderisk åligger bostadsrättsföreningen eller dess medlemmar.

Förskottsgaranti

I samband med tecknandet av förhandsavtal tecknas en säkerhet för förskott. Järntorget tecknar en sådan garanti hos en garantigivare som exempelvis Gar Bo i alla projekt där förskott skall tas ut i samband med förhandsavtal.

Trygghetspaket

I vissa projekt tillämpas Järntorgets trygghetspaket. Paketet är mycket förmånligt för dig som kund, och innebär att kunden har rätt att säga upp sitt bindande förhands- eller upplåtelseavtal med föreningen och riskerar aldrig att bli ersättningsskyldig för mer än tio procent av priset. Denna uppsägning kan ske ända fram till före avtalat tillträdesdatum för bostaden.

Dessutom erbjuder Järntorget maximalt 10.000 kr i månaden i upp till sex månader till de kunder som efter tillträdet har problem att sälja den tidigare bostaden. Denna ersättning utgår som en ersättning för dubbla boende kostnader.

Läs mer om vårt trygghetspaketet under respektive projekt. Ingen annan större aktör har ett förmånligare trygghetspaket, vad vi på Järntorget idag känner till.

Bostadsrättföreningens styrelse

Under byggnationen och det första verksamhetsåret sitter en interimsstyrelse som ansvarig för bostadsrättsföreningen. En majoritet av styrelseledamöterna är externa professionella ledamöter med stor erfarenhet av nyproduktion. Järntorget deltar med en ledamot i styrelsen för att bistå med kunskap om projektet och hantera administration.

När de boende tillträtt sina bostäder väljs dess representanter in i styrelsen på följande föreningsstämma. Beroende av när inflyttningarna skett under året så kliver interimsstyrelsen av vid första eller andra stämman. Därefter sköter de boende helt själva sin förening men kan givetvis fråga Järntorget om hjälp vid behov.

Ekonomiska planen

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två intygsgivare av Boverket förklarade behöriga att utfärda intyg angående ekonomiska planer. Den ekonomiska planen registreras sedan hos Bolagsverket.

Entreprenad med fast pris

Järntorget startar vanligtvis produktionen i egen regi. Under byggtiden köper sedan bostadsrättsföreningen fastigheten och en entreprenad för färdigställandet till ett fast pris utan index.

Besiktningsmannen

Besiktningen genomförs av en opartisk besiktningsman som är gemensamt utsedd av Järntorget och bostadsrättsföreningen. Besiktningens syfte är att kontrollera att bostaden är utförd i enlighet med gällande normer och bestämmelser och att arbetet är tillfredställande utfört. Med sig har han ofta speciella besiktningsmän för el, mark, hiss, VVS beroende på hur komplicerat projektet anses vara. Mer om de olika besiktningarna och vad de har för syfte går att läsa under fliken ”Att köpa bostad”.

Järntorgets bostadsgaranti

Järntorget Bostad lämnar en bostadsrättsgaranti i samband med att entreprenadkontraktet tecknas med föreningen. Garantin innebär bland annat att Järntorget åtar sig att köpa samtliga osålda bostadsrättslägenheter i projektet till fullt pris senast sex månader efter inflyttning. Detta innebär i praktiken att föreningens finansiering är tryggad även om vissa bostäder inte sålts när projektet är färdigställt. För de inköpta bostäderna betalar givetvis Järntorget full månadsavgift.

Fastighetsförsäkring

Senast i samband med första inflyttning tecknas en fastighetsförsäkring som gäller för fastigheten. Varje boende måste sedan teckna en egen försäkring avseende sin bostadsrätt och sitt lösöre.