Att bygga för en hållbar framtid

Tillsammans kan vi göra skillnad! Genom medvetna val i projektprocessens alla steg kan miljöbelastningen minimeras.

I tidiga skeden prioriteras kollektivtrafiknära lägen, för att underlätta ett klimatsmart boende för våra kunder och hyresgäster. Under byggtiden strävar vi efter att minimera energiförbrukningen genom lösningar med täta hus, genomtänkta materialval och intelligenta logistiklösningar för att begränsa transporterna till och från byggarbetsplatserna.

Lågenergihus

Alla projekt byggs som lågenergihus, utformade redan från tidiga skisser för att klara höga miljökrav. Lågenergihus är hus som väsentligt underskrider myndigheternas gällande krav för energibehov under driftskedet.

Bostäderna energieffektiviseras dels genom välisolerade väggar, fönster, tak och golv som minskar uppvärmnings-
behovet och dels genom smarta och genomtänkta installationslösningar, som återvinning av värmen i frånluften och individuell mätning av varmvatten. Välplanerade utrymmen för källsortering, energisnåla vitvaror, snålspolande toaletter och närvarostyrda lågenergilampor är självklarheter. Tillsammans bidrar alla faktorer i våra lågenergihus till låga driftskostnader.

Nyligen genomförda uppföljningar av de energiberäkningar som utförs i tidiga skeden visar att våra hus tillhör de mest energieffektiva i branschen. Detta är resultatet av ett långsiktigt och ständigt pågående arbete med förbättringar av byggsystemen.

Miljövänliga moduler

Järntorgets flerbostadshus och småhus byggs av prefabricerade element eller moduler som effektiviserar byggprocessen och därmed spar resurser. Byggnadsdelarna tillverkas inomhus i fabrik för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen för montering. Detta säkerställer en hög kvalitet och ger en effektiv logistik.

Långsiktigt hållbart

Järntorgetkoncernen bedriver sedan många år tillbaka ett långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete. Vår ambition är att genom miljövänlig och energisnål byggproduktion skapa klimatsmarta boenden för en hållbar framtid.

Klimatsmarta trähus

Järntorgetkoncernen har över 20 års erfarenhet av byggande av flerbostadshus i trä och har genom åren byggt över 800 lägenheter i trähus. Vi tror på trä som klimatsmart byggnadsmaterial och har sedan 2015 egen tillverkning av trähusmoduler av småländsk gran. Läs mer här