Verksamhet

Järntorgetkoncernen har tre verksamhetsinriktningar som bedrivs i fyra helägda dotterbolag. Moderbolaget Järntorget Byggintressenter svarar för styrning och samordning av delarna med fokus på ekonomi – och organisationsfrågor. Idag är vi 87 medarbetare med huvudkontor i Sundbyberg och lokalkontor i Uppsala.

Projektutveckling av bostäder bedrivs i Järntorget Bostad och Abacus bostad, som arbetar med hela processen från markförvärv till försäljning och inflyttning. Järntorget Bygg bedriver byggverksamhet och är främst inriktad på nyproduktion. Järntorget Fastigheter ansvarar för koncernens förvaltningsfastigheter och den råmark som ännu inte är i planläggning eller i projekt.

JT-koncernen-450px