Abacus

Abacus är ett välmeriterat byggmästarföretag som blev en del av koncernen 2006. Huvudinriktningen är nyproduktion av bostäder i Storstockholms bättre lägen.

Precis som systerbolaget Järntorget Bostad arbetar Abacus med hela projektkedjan från förvärv av mark, utveckling av bostadsprojekt till produktion av både bostadsrätter, studentlägenheter och hyresrätter. Projektportföljen innehåller cirka 1200 bostäder och består av såväl mindre och exklusiva infillprojekt som större projekt i Stockholms attraktiva stadsutvecklingsområden.

Mer information om Abacus finns att läsa på företagets hemsida www.abacusbostad.se