Järntorget Bostad

Järntorget Bostad är en av koncernens största verksamheter med fokus på projektutveckling av nyproducerade bostäder i Stockholms och Uppsala län.

Här arbetar drygt 20 personer med hela projektprocessen från markförvärv, detaljplanearbete och projektering till byggande, inflyttning och eftermarknad. Järntorget Bostad utvecklar årligen cirka 400 bostäder, varav en stor del är bostadsrätter men även en växande del hyresrätter och studentlägenheter för egen förvaltning. Projektportföljen innehåller cirka 1800 bostäder i dagsläget med både flerbostadshus som småhus i Storstockholm och Uppsala.

Alla projekt är unika och vår styrka är att se möjligheterna och utveckla kreativa hållbara lösningar, både tekniskt och ekonomiskt.