Järntorget Fastigheter

Järntorget Fastigheter ansvarar för koncernens förvaltningsfastigheter och de utvecklingsfastigheter som ännu inte är under planläggning eller i projekt.

Järntorgetkoncernen har en bred kompetens inom fastighetsfrågor och är en effektiv och professionell förvaltare, med målet att optimera fastigheternas långsiktiga avkastning. Idag förvaltas cirka 24 000 kvm bostäder, 10 300 kvm kommersiella ytor samt 3200 kvm garage, lager och övrigt, där huvuddelen av förvaltningsbiståndet finns i Stockholm och Sundbyberg.

Järntorgets fastighetsverksamhet expanderar stort med cirka 1000 studentlägenheter och hyresrätter i planarbete.