Vi bygger en stad för alla

Vi på Järntorget drivs av en vilja att göra mer än att bara bygga hus. Bostäderna vi bygger ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö, med mångfald och variation. I vår roll som stadsutvecklare vill vi bygga en inkluderande och variationsrik stad, där människor med olika förutsättningar och livssituation kan leva och trivas. Vi vill bygga en stad för alla.

Vi vill ge fler möjligheten att bo i nyproducerade bostäder i attraktiva lägen och har i våra studentbostadsprojekt tillämpat en ny hyressättningsmodell som vi kallar RIMLIG HYRA. En unik hyresrabatt som innebär att bostäderna ges en hyra utifrån projektets förutsättningar och kostnader snarare än normhyran.

Vårt koncept KOMBO är ytterligare ett exempel på initiativ för att bygga en stad för alla. Vi vill bygga ett modernt kollektivboende för en enklare och mer social vardag. Stora välplanerade lägenheter där flera hushåll kan leva tillsammans och dela vardagen men också ha sin egen sfär. Dagens familjer kan se ut på så många olika sätt och vi tror att ett kompis- och kollektivboende kan tilltala många.

Variation är en nyckel till en attraktiv stadsmiljö och genom att medvetet arbeta med blandningen av lokaler i bottenvåningarna skapar vi liv i gaturummet. Ett homogent utbud av bemannade gym och kvällstomma kontorslokaler skapar ingen levande stadsmiljö. Vi arbetar aktivt i våra projekt med att skapa varierande och inbjudande bottenvåningar och väljer våra lokalhyresgäster med stor omsorg. Vi lägger ner stor energi på att anpassa lokalerna efter rätt aktörer och erbjuder subventionerade hyror under de första åren, för att ge verksamheterna en chans att etablera sig i ett nybyggt område.