Stockholm

Kalendern

fina Hyresrätter i abrahamsberg

vacekrt placerat i en skogssluttning har vi byggt två flerfamiljshus. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt bebyggelsen och landskapets kulturhistoriska värden.

Bostäderna har ett naturskönt läge intill lekplats, som inbjuder till umgänge och spontana möten. Husen placeras i landskapet på ett sätt som följer det planmönster efter vilket övriga Abrahamsberg är uppbyggt, nämligen med friliggande hus i naturmark, grön förgårdsmark och med stor respekt för ursprungliga landformer. Fasader i gult, danskt tegel ger livfulla och beständiga fasader. Entrépartierna är omsorgsfullt utformade i ek. Lika omsorgsfullt byggdes husen så att intilliggande träd kunde bevaras och skyddas under hela byggtiden.

Projektet Kalendern är uppfört av Järntorgets dotterbolag Abacus som också innehar markanvisningar för projektet.

mer om koncernen

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4