Stockholm

KomBo

Nytt boendekoncept på Kungsholmen

Tillsammans med Utopia Arkitekter har vi tagit fram ett boendekoncept för ett modernt kollektivboende med en enklare och mer social vardag.

Under 2015 tilldelades Järntorget en markanvisning för ett första KomBo-projekt med egna hyreskontrakt för alla boende. Konceptet utgörs av större hyreslägenheter med generösa umgängesytor, välisolerade sovrum, ett flertal badrum och gemensamt kök.

Läs mer om KomBo på Utopias hemsida

Om området

Kungsholmens hamnkvarter

Stadshagen har gått från hagmark, till industrimark till bostadskvarter. Närheten till vatten har varit värdefull i alla skeden.

För den som kommer till Stadshagen för första gången är det svårt att förstå vilken förvandling området har genomgått, enbart de sista 20 åren. Idag är det en levande stadsmiljö med skolor, idrottsanläggningar, kontor och kommunikationer.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2

I närheten

  • Tåg

  • Livsmedel

  • Restaurang

  • Förskola