Bostadsväljare

*Preliminära månadsavgifter exklusive tappvarmvatten och hushållsel
Uppskattad kostnad för tappvarmvatten är 300 kr/månad per lägenhet.
Kostnad för tappvarmvatten kommer att faktureras de boende efter faktisk förbrukning.
Uppskattad kostnad för hushållsel för ett hushåll med 3 Rok är ca 300 kr/månad.
Kostnad för hushållsel betalas av respektive bostadsrättshavare direkt till leverantör.