Garantier
och
försäkringar

Tryggt bostadsköp

Järntorget har lång erfarenhet av bostadsutveckling och har ett omfattande program av försäkringar och garantier för att göra bostadsaffären så trygg som möjligt för dig som kund.

Försäkringar

Under byggtiden omfattas projekten av koncernens entreprenadförsäkring.
Senast i samband med första inflyttning tecknas en fastighetsförsäkring som gäller för fastigheten. Varje boende måste sedan teckna en egen försäkring avseende sin bostadsrätt och sitt lösöre.

Garantier

Alla bostäder vi uppför omfattas av en entreprenadgaranti på fem år med undantag för vissa delar som vitvaror och blandare samt målning och tapetseringsarbeten där garantitiden är två år. Under garantitiden ansvarar Järntorget för att avhjälpa eventuella fel.
I samband med tecknandet av förhandsavtal och upplåtelseavtal ställs säkerhet för inbetalda förskott och inbetalda insatser och eventuella upplåtelseavgifter. Säkerheten förvaras hos Bolagsverket.

Förening med god ekonomi

Genom en väl genomarbetad ekonomisk plan ser vi till att bostadsrättsföreningen har goda ekonomiska förutsättningar. Föreningens ekonomiska plan granskas av två intygsgivare auktoriserade av Boverket och registreras hos Bolagsverket.

Ansvar för osålda lägenheter

Järntorget åtar sig att köpa samtliga osålda bostadsrättslägenheter i projektet till fullt pris senast sex månader efter inflyttning. Detta innebär i praktiken att föreningens finansiering är tryggad även om vissa bostäder inte sålts när projektet är färdigställt. Månadsavgift för eventuella osålda bostäder betalas av Järntorget tills de säljs vidare.

Besiktningar

Inför inflyttningen utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman, som bedömer om byggnaden är utförd i enlighet med gällande normer och bestämmelser och att arbetet är tillfredsställande utfört.
Garantibesiktning genomförs cirka två år efter slutbesiktningen. Fel och brister som uppstått ska därefter avhjälpas på Järntorget bekostnad.