Om
Järntorget

Långsiktig och hållbar stadsbyggare

När vi utvecklar staden är vår drivkraft att skapa bestående värden som ger en bättre stad för alla. Med insikt och engagemang i våra kunder och våra projekt utvecklar vi bostäder i en verksamhet som präglas av långsiktig lönsamhet.

Vår kärnverksamhet är bostadsutveckling- från markförvärv till färdiga fastigheter och boenden till våra kunder. Affärsverksamheten avser nyproduktion av flerfamiljshus och småhus för upplåtelse som bostadsrätter, samt utveckling av hyresrätter och  studentbostäder för egen eller annan ägares förvaltning.

Stabila finanser och lång erfarenhet skapar trygghet

Med närmare 30 års erfarenhet inom bostadsutveckling har vi genom åren blivit en stabil och långsiktig aktör med stort kunnande inom branschen.

Vi vet hur man bygger kvalitetsboenden genom smarta och effektiva lösningar utan att dra på sig onödiga kostnader och vi har lång historik med god lönsamhet. Det är en trygghet för våra kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Videbusken

Affärsidé, vision och värderingar

Vår affärsidé

Vi utvecklar vackra, välplanerade bostäder av god kvalitet som våra kunder har råd att efterfråga. Vi är värdeskapande stadsbyggare som erbjuder hållbara och smarta lösningar för såväl individ som samhälle.

Vår vision

När vi utvecklar staden skapas bestående värden som ger en bättre stad för alla.

Våra värderingar

Vi är långsiktiga, engagerade, ansvarsfulla och handlingskraftiga.

Strategiska prioriteringar

Långsiktig lönsamhet

Vi utvecklar, bygger och förvaltar bostäder av hög kvalitet i attraktiva storstadslägen.
Den stad vi bygger är till för alla och vi tar vårt uppdrag som stadsbyggare med stort ansvar. Vi skapar värden för våra bostadskunder, för de kommuner där vi är verksamma och för våra ägare. Vi släpper aldrig vårt lönsamhetsfokus och vet att långsiktigheten sitter i ett värdeskapande för samtliga våra intressenter.

Djup insikt om kunderna och samhället vi verkar i

Järntorgetkoncernen lägger stort värde i att förstå bostadköparens drivkrafter idag och i framtiden. Kundernas behov identifieras och analyseras för att skapa de mest konkurrenskraftiga bostäderna, noga anpassat efter våra målgrupper. Våra geografiska marknader är Storstockholm och Uppsala.

Kompetens och engagemang i alla led

Med vår djupa kunskap om framgångsfaktorer optimerar vi varje projekt och möjlighet. Med mångårig erfarenhet av hela värdekedjan från markförvärv till projektering, byggande och förvaltning vet vi hur viktigt det är med goda samarbeten och kvalitet, effektivitet och kostnadskontroll i alla delar av processen.

Vi vill ge fler möjligheten att ta ett kliv in på bostadsmarknaden med möjlighet att bo i nyproducerade bostäder i önskade lägen

Rimlig hyra

Vi vill ge fler möjligheten att bo i nyproducerade bostäder i attraktiva lägen och har bland annat i våra studentbostadsprojekt tillämpat en ny hyressättningsmodell som vi kallar RIMLIG HYRA. En unik hyresrabatt som innebär att bostäderna ges en hyra utifrån projektets förutsättningar och kostnader snarare än normhyran.

KOMBO

Vårt koncept KOMBO är ytterligare ett exempel på initiativ för att bygga en stad för alla. Vi vill bygga ett modernt kollektivboende för en enklare och mer social vardag. Stora välplanerade lägenheter där flera hushåll kan leva tillsammans och dela vardagen men också ha sin egen sfär.