Hållbarhet

En naturlig del av verksamheten

Vår utgångspunkt är att ta ett långsiktigt ansvar för både ekonomisk, miljömässig och social utveckling, det ska genomsyra hela verksamheten. Hållbarhetsarbetet handlar också om förtroende hos kommuner och markägare, konsumenter, medarbetare och andra intressenter. Som stadsbyggare har vi ett stort ansvar.

Vårt hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process och det är en självklarhet att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i vårt dagliga arbete.

Klimatsmart

Alla våra projekt byggs som lågenergihus, utformade redan från tidiga skisser för att klara myndigheternas höga miljökrav kring bland annat energibehov. Bostäderna energieffektiviseras genom välisolerade väggar, fönster, tak och golv vilket minskar uppvärmningsbehovet.

Dessutom har vi energieffektiviserat ytterligare med genomtänkta installationslösningar, såsom återvinning av värmen i frånluften och individuell mätare av varmvatten. Faktorer som utrymmen för källsortering, snålspolande toaletter, energisnåla vitvaror och rörelsestyrda lågenergilampor, är självklara.

Tillsammans bidrar alla dessa initiativ i våra nybyggda fastigheter till låga driftkostnader och en minskad energianvändning. Nyligen genomförda uppföljningar av våra energiberäkningar, som utfördes i tidiga skeden, visar mycket goda värden. Detta är resultatet av ett hållbart förhållningssätt i verksamheten samt ett långsiktigt och ständigt pågående arbete med förbättringar av byggsystemen.

Mångfald

Det handlar inte bara om att bygga städer där alla kan bo trivas och verka- nu och i framtiden- utan även om att värna om våra medarbetares olikheter och välja samarbetspartners som delar våra värderingar kring mångfald, jämställdhet och nolltolerans mot diskriminering.

Pionjär på trähus

I 30 år har vi byggt trähus och genom åren har det blivit över 1000 lägenheter i fastigheter av trä. Under 2018 utökades vårt ägande till 80% i bolaget Bomodul som tillverkar högkvalitativa husmoduler i trä. Metoden effektiviserar både byggprocessen och spar resurser. Modulerna tillverkas inomhus i fabrik och monteras på byggarbetsplatsen. Under byggtiden använder vi smarta logistiklösningar för att begränsa transporterna till och från byggarbetsplatserna.

De senaste åren har branschens intresse för flerbostadshus i trä ökat och idag är Järntorget en av de största aktörerna på bostadsmarknaden inom detta område med cirka 300 lägenheter i produktion och cirka 550 lägenheter i vår byggrättsportfölj.

Vi gör bostadsmarknaden tillgänglig för fler

Vår ambition är att våra bostadsrättsföreningar ska kunna inleda sin verksamhet på rimliga lån och våra ekonomiska planer är ansvarsfullt utformade för att skapa sunda föreningar. Våra medvetna val beträffande energieffektivitet och smarta material bidrar med både låga driftskostnader och låga underhållskostnader för våra kunder. Det innebär också lägre garantikostnader för oss. 2015 lanserade vi konceptet RIMLIG HYRA för att underlätta för unga att få en egen bostad. Det innebär att hyran för nyproduktion av studentbostäder och mindre hyresrätter sätts utifrån produktionens förutsättningar och kostnader istället för efter normhyresnivåer. Konceptet visar att det går att förena betydligt lägre hyresnivåer med god boendekvalitet. Vårt koncept KOMBO är ytterligare ett exempel på initiativ för att bygga en stad för alla. Vi vill bygga ett modernt kollektivboende för en enklare och mer social vardag. Stora välplanerade lägenheter där flera hushåll kan leva tillsammans och dela vardagen men också ha sin egen sfär.