Koncernledning
och
styrelse

Järntorget är från och med juli 2021 ett bolag inom ALM Equity koncernen, för styrelse och ledningspersoner se www.alm.se