Koncernledning
och
styrelse

Koncernledning

FREDRIK ARPE
VD Järntorget Byggintressenter
Född: 1969
Anställd sedan: 2018
Utbildning:Civilekonom från Uppsala Universitet

CARL BOHMAN
Affärsområdeschef projektutveckling företag
Född: 1977
Anställd sedan: 2008
Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri,
Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

ANDERS RUNBERG
Affärsområdeschef Bygg
Född: 1972
Anställd sedan: 2019
Utbildning: Byggnadsingenjör

ANDREAS JAGESTRAND
CFO
Född: 1970
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Umeå Universitet

HUGO DAMMERT
Affärsområdeschef projektutveckling privat
Född: 1974
Anställd sedan: 1999
Utbildning: Civilingenjör Väg och
vatten

SVEN JOHANSSON
Chef Bomodul
Född: 1969
Verksam i Järntorget sedan 2019
Utbildning: Projektingenjör, Ingenjörshögskolan Jönköping

JOHAN KARLÉN
Chef ackvisition/transaktion
Född: 1978
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Jurist & Civilekonom

Styrelse

PER SCHÖNNING
Styrelseordföranden sedan 2018
Styrelseledamot sedan 2018
Född: 1970
Utbildning: ICII- Certified Internet Webmaster, Ägar- och Styrelseprogram FBN
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Livland skog AB, Styrelseledamot Dammskogen Förvaltning AB
Tidigare erfarenhet: Styrelsesuppleant Järntorget Byggintressenter AB, IT och marknadsansvarig Järntorget Byggintressenter AB
Aktieinnehav: 350 800 aktier via Dammskogen Förvaltning AB

EJE SCHÖNNING
Styrelseledamot sedan 1994
Född: 1940
Utbildning: Civilingenjör
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande Dammskogen
Förvaltning AB
Tidigare erfarenhet: Befattningar
inom Stockholms Stad, Skanska, JM,
Järntorget
Aktieinnehav: 350 800 aktier via
Dammskogen Förvaltning AB

TORSTEN JOSEPHSON
Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1953
Utbildning: Civilingenjör
Andra väsentliga uppdrag: VD i
Ancore Fastigheter AB, Kundvagnen
Kolven, Långeberga Logistik AB,
styrelseordförande i Byggpartner i
Dalarna
Holding AB, 3D Fastigheter
AB, Berg & Gren Arkitektkontor,
styrelseledamot
i Prioett AB, Aktea
Energy AB, Clarence Morberg Fastigheter
AB, Stiftelsen för
Olle Engquist-priset, Berggren & Mattsson Holding AB
Tidigare erfarenhet: VD Einar
Mattson Byggnads AB, VD Sweco
Projektledning AB
Aktieinnehav: 0 aktier

ANDERS ÅGREN
Styrelseledamot sedan 2006
Född: 1947
Utbildning: Ingenjör
Tidigare erfarenhet: Ledande
befattningar
inom Sandvik,
VD Gunnebo
France, medlem
koncernledning
Gunnebo
Aktieinnehav: 500 aktier