Vår
Verksamhet

Järntorgetkoncernen

Vår verksamhet finns i dag i Storstockholm med kontor i Sundbyberg. I vårt arbete att bygga bostäder som bidrar till attraktiva och hållbara stadsmiljöer har vi valt att dela in vår organisation i fyra enheter– Förvärv/planarbete, Projektutveckling, Produktion och Fastighet. Koncernen verkar främst under varumärket Järntorget men inom koncernen finns också varumärkena Abacus Bostad och Bomodul. Vi är cirka 70 medarbetare som tillsammans utvecklar och bygger cirka 400 bostäder årligen. Vi har en väl avvägd byggrättsportfölj med ca 3 850 byggrätter i attraktiva lägen.

Förvärv/planarbete

Vi arbetar fokuserat för att utöka vår byggrättsportfölj med en väl avvägd sammansättning av attraktiva byggrätter. Våra affärsutvecklare ansvarar för att säkerställa att portföljen löpande kompletteras och utvecklas för att lägga grunden till lönsam tillväxt på stabil grund. Vi har idag närmare 4 000 byggrätter i olika skeden.

Projektutveckling

Projektutveckling utvecklar med helhetsansvar våra bostadsprojekt inom verksamhetens kategorier såsom bostadsrätter, äganderätter, hyresrätter eller ungdomsbostäder. Varje projekt utformas och optimeras efter sina unika förutsättningar. Mångårig erfarenhet av bostadsutveckling gör att vi vet vad som skapar värde för samtliga intressenter, och vad som ska undvikas för att inte orsaka onödiga fördyringar.

Produktion

Inom produktion bedriver vi byggverksamhet på uppdrag av projektutvecklingen. Järntorget har gedigen erfarenhet av att leda och hantera omfattande och komplexa byggnadsprojekt. Det gör att vi kan dirigera och samordna arbetet på ett sätt som är kostnadseffektivt, som håller uppgjord tidplan och som ser till att byggnaderna uppförs med god kvalitet i solida och hållbara material.

Fastighet

Inom Järntorget förvaltas eventuella hyresrättsfastigheter, studentbostäder samt förvärvade kommersiella fastigheter och industrifastigheter som i de flesta fall planeras att omvandlas till bostäder. Som hyresvärd värnar vi såväl fastighet som boendemiljö, våra hus ska vi ge förutsättningarna till trygga hem.

På stabil grund sedan start

Namnet Järntorget har sitt ursprung i företagets första kontor, som låg vid Järntorget i Gamla stan i Stockholm. Sedan 1992 har Järntorget haft dagens struktur som ett familjeägt, stabilt och långsiktigt bostadsutvecklingsföretag med god lönsamhet. 2006 förvärvades byggmästarföretaget Abacus som grundades 1941 och som under många år var ledande byggare av vindsvåningar i Stockholms innerstad, med stort fokus på kvalitet och design. Sedan 2015 är koncernen delägare i Bomodul som tillverkar högkvalitativa husmoduler i trä och har därmed egen tillverkning av trähusmoduler. 2018 utökades ägandet för att uppgå till dagens 80%.

Vår verksamhet har sedan starten präglats av långsiktig lönsamhet i kombination med starkt kostnadsfokus. En balanserad förvärvsstrategi har genererat en väl sammansatt byggrättsportfölj. Det har lagt grunden till dagens finansiella stabilitet och vår goda tillväxtpotential med kompetens att hantera olika marknader. Vår historia lägger därtill grunden för en lönsam framtid. Genom vår höga kompetens och genuina kunskap inom bostadsutveckling kan vi hålla vad vi lovar och skapa en trygghet för våra intressenter.

Gudö Äng